De Burgeroorlog pterosaur Photo die niemand zien mag! “ – Dit moet u lezen!

De meest verduisterde foto in de geschiedenis?

Article also in Deutsch, Espanol, Nederlands, & 中文 and nu ook te zien als Engelse PPS POWERPOINT 3 MB presentatie hier!

Er bestaat een zeer oude foto die niemand kan zien! Niet dat hij niet bestaat! Hij bestaat wel degelijk. Maar niemand mag hem echt zien van de “Gedachte Politie”. (1984 George Orwell) Zelfs als mensen hem te zien krijgen, kunnen velen hem nog niet echt zien zoals hij werkelijk is! Tenminste heel weinigen onder hen. Ik hoop dat u het kunt! Sta mij toe het toneel te zetten…

Wanneer een octopus bedreigd wordt spuwt hij een verwarrende wolk inkt in het gezicht van zijn achtervolger. De inktvis is er nog wel, maar wordt onzichtbaar achter een wolk van inkt terwijl hij zijn ontsnapping maakt.

James File wijst naar zijn slaap waar hij John F.Kennedy doodschoot

Het is eender aan hoe “De Bestaande Machten” (DBM) vaak een ware historische gebeurtenis in een onduidelijke, verwarrende gebeurtenis veranderen, verduisterd door paginas vol druk inkt en vol met tegenstrijdige commentaren, opinies en verwarrend gekwetter.

James Files maakt dat hij wegkomt

Neem bijvoorbeeld de moord op de Amerikaanse President John F. Kennedy. De bekentenis van de grotendeels onbekende, zogenaamde „grassy knoll“ schutter Jim of James Files’ (1), die de laatste fatale kogel in de rechter slaap van JFK schoot, hetgeen hem naar achteren deed vallen en naar de linkerzijde in elkaar deed zakken, was met opzet verduisterd via miljoenen krantepaginas en tonnen inkt om de officiële “eenzame schutter” theorie van de Amerikaanse overheid te ondersteunen, die zelfs vandaag nog vast beweert dat de “kogel van achteren kwam!

Resultaat is dat iedereen zo verward is dat niemand eigenlijk meer weet wat precies te geloven, en als zodanig niet in staat is om het Zapruder filmbewijsmateriaal te zien zoals het werkelijk is, nl. dat de president achterover valt en links ineenstort! En zodoende schakelen de meeste mensen af en gaan in ontkenning, te geestelijk verlamd om de echte daders te vervolgen en voor het gerecht te brengen! – Precies dezelfde criminele machts-elite die zelfs nu nog in Amerika aan de macht is! Zoals George Bush sr. in een interview met Sarah McLellan bekende: “Sarah, als Amerikanen werkelijk wisten wat wij Bushes hen hebben aangedaan, zouden wij in de straten nagejaagd en gelyncht worden!“

En wat betreft die “meest verduisterde foto” dan?

Het is een sepia-gekleurde antieke foto die gedrukt stond in een soort van “geloof het of niet” boek in de V.S. volgens veel mensen die er óf zelf een exemplaar van hadden, óf het gelezen hadden. Het was ooit gepubliceerd tussen 1950 en 1960. Daarna in het begin van de jaren ’90, werd deze verbazingwekkende foto in vol ornaat op het Internet gezet! Desalniettemin, heden ten dage kunnen maar zeer weinig mensen hem zien voor wat hij werkelijk is! Hun ogen “wijd dicht!” Waarom? Vanwege “octopus inkt” en een omslachtige dubbelganger foto!

Een dubbelganger foto? Ja hoor! Want er bestaat nl. een tweede, een vrijwel identieke imitatie van deze sepia foto, een soort geel-achtige foto van zeer identieke inhoud, waar de meeste mensen ook de oorsprong niet van weten! Meer daar meer over later. Hier volgen de twee beelden. De eerste noemen we maar de echte “Sepia Foto” en de tweede, de valse “Gele Foto”:

1) De eerste “Sepia Foto”.

Bestudeer zorgvuldig! Klik op de foto om de grotere afbeelding te zien.

2) De 2de „Gele Foto“ imitatie.

Fake Imitation of Civil War Soldiers & Pterosaur Photo.

Wat is er met die foto’s aan de hand?

•Beide foto’s tonen 6-7 Amerikaanse militairen met eendere uniformen van de Amerikaanse Burgeroorlog & eendere geweren.
•Beide foto’s tonen het on-ontbonden karkas van een onlangs doodgeschoten pterosaur! (?)
•Beide jagers nemen eendere houdingen in nl. hun linkervoet op de kop van de pterosaur.(?)
•Beide fotos’ soldaten nemen eendere posities in in eendere open vlekken in een bos.
•Beide foto’s hebben vertroebelde randen, maar de onduidelijkheid van het tweede beeld schijnt meer toegepast & kunstmatiger.
•Beide foto’s hebben een eendere vouwlijn die verticaal door het beeld heengaat.
•Beide foto’s hebben eendere lidtekens van vrijwel identieke vlekken of beschadigingen. Toeval?
•In de 1ste sepia foto zijn de details duidelijker dan in de  2de onscherpe gele foto.
•De zon-verbleekte vlekken in de 1ste foto lijken echter dan de opgelichte vlekken in de tweede.
•Het lijkt er erg op dat de 2-de een imitatie van de 1-ste is, afgezien van de afmetingen van de pterosaur! (?)
•Beide fotos’ inhoud is, om het zachtjes uit te drukken, tamelijk CONTROVERSIEEL!

De dunne rechter riem die de linker borstriem met de kruithoorn kruist en in een zijtas eindigt, is de riem van een waterfles.

Civil war rifles & soldiers Burgeroorlog-geweren & -militairen in originele lange & korte jas zonder waterflessen. Merk op de bronzen riem gespen!

De fotografie tijdens de burgeroorlog was behoorlijk ver ontwikkeld en produceerde reeds gedetailleerde duidelijke beelden. Hoewel de details aan de randen van de sepia foto niet even duidelijk zijn als in het midden van de foto, waarschijnlijk wegens chromatische abberatie(6), is er geen reden voor de tweede foto om zo algemeen vertroebeld te zijn, afgezien opzettelijk. Tevens zijn de Burgeroorlog-uniformen en -uitrusting in de sepia foto correcter dan in de gele, waar de riemen onjuist zijn, en waar de “Dino” er wat plat en non-descript uit ziet.

Men kan veilig aannemen dat de tweede foto niet zo oud als de eerste is, en zuiver bedoeld was als een kopie van de eerste, een “dubbelganger” zoals Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog huurde om hem te beschermen! Hoe eenvoudig is het om de naties te bedriegen. (zucht)

Maar wat deze foto’s nu zo controversieel maakt, afgezien van het vreemde feit dat de tweede het origineel tracht te kopiëren, is hun identieke thema! De originele sepia foto werd puur genomen om een unieke historische gebeurtenis vast te leggen, nl. het neerschieten van wat er uitziet als een of andere “vliegende dinosaurier met kano-vormige vleugels!”

Maar voor getrainde ogen ziet het aan als een of andere pterosaur, een pteranodon om precies te zijn! Volgens de titel onder de originele sepia foto van het “geloof ‘t of niet” boek van de zestiger jaren, werd het (de vliegende Dino) neergeschoten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in 1864 door Confederatie soldaten dichtbij de stad Vicksburg. Het boek noemde het niet een “dinosaurus”, maar alleen “één of ander soort onbekende vogel of monster“, voor zover lezers zich herinneren.

De meeste mensen zullen zeggen: “Maar dat is totaal onmogelijk! Want dinosaurussen zijn al 65 miljoen jaar uitgestorven” En precies dan en daar zal de automatische reactie van de meeste normale mensen zijn: “Oh die foto is duidelijk vals!“, en doen de foto daarmee volledig af. Men schakelt automatisch zijn/haar brein af, door te ontkennen wat hun ogen feitelijk klaarhelder op de foto zien!

Waarom! Vanwege hun onderwijs- en media-conditionering! Maar des te meer wanneer ze ervaren–hetgeen ze automatisch al vóór-ondersteld hadden! — nl. het feit dat de gele imitatie foto inderdaad een vervalsing is! Niet alleen via geruchten, maar afgedaan en gediskrediteerd als een totale vervalsing! Door wie? Door zijn eigen scheppers notabene!    WAT!?

Ja hoor! Naar verluidt beweert een Amerikaans TV- en film-productie bedrijf “Haxan” genaamd, dat de “gele foto” en de fake pterosaurus nagemaakt en opgevoerd waren voor hun TV serie “Freaky Links“, een programma over geheimzinnige en paranormale themas voor Fox TV in 2001. Op hun ‘Freaky Links’ website hebben ze een aantal “Burgeroorlog Pterodactyl” paginas,  die zo’n 70% van alle zoek-termen naar “Burgeroorlog pterodactyls“ vangt, en waarnaar vele andere websites gelinkt zijn.

Op deze zeer populaire paginas doen zij net als of  zij hun (eigen!) gele foto en haar “Burgeroorlog Pterodactyl” aan het “onderzoeken” zijn, “of die nu wel echt of vals is!” Ze brengen zelfs “deskundige adviezen” ten berde van twee universiteits professoren, die, als je ze op-googled, helemaal niet blijken te bestaan in de betreffende universiteiten! De originele sepia foto wordt niet vermeld of getoond, behalve via één miniscuul linkje met een klein exemplaar ervan, waar “deskundigen” het als een “perfecte Photoshop” afdoen!

“Let op z’n handen! Let op z’n handen!”

“Wat vertel je me nu? Die gele foto werd als vervalsing ontworpen?! En hoe staat het met de sepia? Wat is hier in God’s naam gaande?”

Goede vragen! Maar ver uit de grootste vraag is, waarom gebruikte Haxan niet de originele, veel duidelijkere, veel meer overtuigende, sepia burgeroorlog foto met die echte freaky pteranodon met de kano-vleugels?“

INDIEN Haxan’s plan werkelijk was om een succesvolle, winstgevende, overtuigende “Freaky Links“ aflevering te produceren over echte mysteries, dan hadden zij in plaats daarvan beter de originele, echt mysterieuze sepia foto moeten gebruiken om ‘m te onderzoeken! Waarom hebben ze überhaupt al die moeite gedaan om dan alleen maar een imitatie van een foto plus een vals monster te creëren, (en niet eens een goede!), om dan hun friggin TV- programma er op te baseren? Waren die dwaas of zo?

Nee hoor! Die waren helemaal niet dwaas! In werkelijkheid waren die lui ontzettend slim en sluw! U moet nl. begrijpen dat van fase één, het eigenlijke doel en doelstelling van de “valse gele foto” scheppers, van het begin af aan, de enige reden waarom zij het produceerden, geheel niet was om snel winst te maken met een stom TV programma over een slechte imitatie-foto! Nee. Hun ware doel was louter om skepticisme te veroorzaken en twijfels te zaaien over de originele foto! En waarom? Om hem als vervalsing en fake te kunnen verwerpen en diskrediteren, louter om ons te verwarren, net als Churchill’s dubbelgangers de wannabe Duitse moordenaars dienden te verwarren!

Maar de hele tijd was Haxan’s managers’ enige doel om de originele foto uit te wissen, zoals de maan de zon verduistert, om die sepia opname te doen verdwijnen net als een goochelaar het balletje in de “drie glazen“ truc verdonkeremaant, totaal onder-je-eigen-ogen, terwijl je naar zijn handen kijkt! Waren ze niet slim? Oh zeker! Ze slaagden er nagenoeg in om de waarneming van de meeste mensen via psychologische oorlogvoering te doden! (..tot we dit schreven.)

Stro-man, valse positieven en patsies!
Psychologische oorlogvoeringstrucs.

Ruby vermoord patsy Oswald

In psychologische oorlogvoerings-theorie is het een standaard truc. Het staat algemeen bekend als “het creëren van een vals positief“ of een “stroman“, waarna men met succes de stroman als vervalsing aanvalt, waarmee men de gehele kwestie veroordeelt! (4)

Bijvoorbeeld: Lee Harvey Oswald, de zogenaamde moordenaar van J.F. Kennedy, was een gecreeërd “vals positief”, ook wel een “patsy” genoemd! Hij was gekozen, gevormd, opgezet en opgediend, om als patsy te sterven, en werd uiteindelijk door een andere patsy vermoord, de Joodse nachtclub eigenaar Jack Ruby, omdat zij (de bestaande machten) niet wilden dat het Amerikaanse publiek te weten zou komen dat zij ‘Oswald’ hadden ontworpen.

En zo nam het komplot vorm. Zo duister, dat de gemiddelde mens er geen steek van begrijpt, en de hele tijd geholpen door weloverwogen verwarring en wolken van druk inkt,  en vanzelfsprekend bijgestaan door de onverklaarde heersende mainstream media octopus, die gewoonlijkerwijs medeplichtig is aan dergelijk hoog lands-verraad, door de misdaden van de grote jongens te verdonkeremanen. Precies zoals zij ons over 9-11 bedrogen, én over het opblazen van het Murray FBI gebouw in Oklahoma, én over de onderbroek-bommer, én in zo vele andere gevallen! – Herinnert u zich nog die “wapens van massa-vernietiging, bla bla?” Nu is het het “Iran heeft kernwapens” mantra.

Helaas nu, als mensen de originele foto op het Internet zien, hebben zij vaak al geruchten vernomen in forums over het bestaan van één of andere “valse pterodactylfoto van de Burgeroorlog”. En dus concluderen zij automatisch dat de sepia foto, of deze ‘vervalsing‘, ‘natuurlijk ook een vervalsing!‘ is. Dit begrip wordt dan telkens versterkt als iemand het googled en op Haxan’s weloverwogen dis-info pagina land, waar in plaats van de echte foto zij de gele vervalsing worden opgeserveerd! – Zoals Haxan Producties ook eerlijk toegeeft, ergens of een verborgen pagina.

En hoe zit het met de originele Sepia Foto? Is die echt?

De lange staart van de Pterodactyl van het boek eindigt in een diamant vorm.

Net als de Sepia Pteranodon Foto, alhoewel niet zo duidelijk als die, is deze verbazing-wekkende foto, een ander voorbeeld van verduistering!

Het is een nogal kleine foto van een anatomisch correcte rhamphorhynchoid pterosaur of pterodactyl met zijn kenmerkende lange staart die in een diamant-vorm eindigt, en door een korte Texaanse cowboy wordt vastgehouden, die ook uit een nog steeds beschikbaar zeventiger jaren boek komt, getiteld “Werd de Aarde door Buitenaardsen Bezocht?“

Ook dit boek was gedrukt lang voor de dagen van PC-s en Photoshop! De tekst van het boek is in deze zeldzame scan wel zichtbaar, daar gewoonlijk deze gedateerde informatie met opzet wordt afgesneden en weggelaten, zodat het makkelijker is om “de Dino af te doen“ als de “een of andere Photoshop!“

Het opschrift boven de foto in het boek geeft de volgende interessante verwijzing:

“Alle foto’s dank aan het Amerikaanse Museum van Natuurlijke Geschiedenis *onleesbaar* instante photografie”

Nu wil ik niet moeilijk doen, maar ik betwijfel zeer dat het Amerikaanse Museum van Natuurlijke Geschiedenis ons heden nog al hun foto-archieven zou tonen, dat wil zeggen, als zij die überhaupt nog hebben! Ik vertrouw hen ongeveer net zoveel als het Smithsonian Institute, dat vaak ervan beticht werd dingen te ontkennen of weigerachtig te zijn om het bestaan van vele andere historische ‘ooparts’ (out-of-place-artefacts) toe te geven of te onthullen, en het instituut word er zelfs van beticht dat zij artefacts zuiverden en uit de openbaarheid hielden.

In mijn lang onderzoek naar deze kwestie, heb ik gemerkt hoe ver deze anti-ware-geschiedenis machten gaan in hun samenspanning om ons te belazeren door in deze beide originele sepia fotos wantrouwen te zaaien.  Ik durf zelfs te beweren dat de duidelijke Pteranodon foto het meest belegerde fotografische bewijsmateriaal ter wereld is. Gevaarlijker voor ‘de bestaande machten’ dan de Zapruder JFK-moord film, die door Time-Life magazine was opgekocht en 14 jaar lang van het publiek verborgen werd gehouden! (en waarschijnlijk veranderd!) Dit toont duidelijk hoe de MS Media medeplichtig zijn aan de misdaden van de samenzweerders.

Hoe staat het met UW krant en tijdschrift? Ik kan me nog het interview herinneren met de hoofdredakteur van de Volkskrant die, toen hem gevraagd werd waarom zij niets kritisch over 9-11 zeiden, hij toen heel beteuterd de wedervraag stelde dat als ze 9-11 werkelijk aan de tand zouden voelen of dat dan veel zou veranderen!” Of zoiets dergelijks. Kun je je voorstellen! Ik begrijp niet waarom mensen nog steeds die kranten kopen!! Net alsof ze nog steeds niet zeker zijn of ze je wel of niet nog aan ‘t belazeren zijn! Mensen houden op die manier hun eigen censuur gaande! Wat een pathetische aangelegenheid. Domme mensen kopen elke dag hun eigen dictatuur! Niet te geloven!

Waarom is deze Pteranodon foto gevaarlijker?

Omdat het duidelijk een echte foto van een 1864 Pteranodon is, neer geschoten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog dichtbij Vicksburg! En dergelijk dwingend bewijsmateriaal wordt duidelijk niet toegestaan door NWO globalisten, evolutionaire “gedachte politie”, en diende daarom zo vlug mogelijk verduisterd en gediskrediteerd te worden.

Sepia foto toont duidelijk een anatomisch correcte pteranodon

“De allereerste Pteranodons in Amerika werden voor het eerst in het hogere krijt van Logan Provincie, Kansas door O.  C. Marsh in 1870 ontdekt. De enige verzamelde overblijfselen waren de fragmenten van lange vleugel-beenderen.“ (2) bron: www.oceansofkansas.com/FieldGuide4.html

“Hoewel de Pteranodon beenderen pas omstreeks 1860 werden ontdekt, was het niet tot na de eeuwwisseling dat wij een redelijk volledig beeld van het dier hadden. Zijn beenderen zijn hol met dunne wanden; daarom waren zij gewoonlijk verpletterd. Tevens waren de skeletten over het algemeen onvolledig. Net als ons model, was het noodzakelijk om beenderen van verscheidene specimen op te nemen om de Pteranodon opnieuw te construeren.“ (3) bron: www.ucmp.berkeley.edu/museum/public/ingensmount.html

Het dier in deze foto is duidelijk een anatomisch volledig correcte mannelijke Pteranodon, vergeleken met het museum model! Naast de correcte “ante-orbitale fenestra“ holte die net voor de oogholte wordt waargenomen, en de identieke wenkbrauw-rand in de schedel, plus de juiste positie van de hals, alsmede de lagere kromming naar binnen toe van de onderste snavel van het museum-skelet in de foto, waar de huid van de keel mee is verbonden, zijn allemaal heel duidelijk zichtbaar in de Sepia Foto! Alhoewel niet zo duidelijk, lijkt het er zelfs op alsof de boven- en onder-snavel samengebonden zijn met touw of draad. Was deze Ptero misschien nog in leven op het tijdstip van de opname, dat zij het moesten weerhouden om in het been van de jager te bijten?

Volgens het bovengenoemde Universitaire citaat van Berkeley, wist niemand vóór 1900, (Vergeet 1864 maar!) hoe een anatomisch correcte Pteranodon eruit zag! (behalve misschien Amerikaanse Indianen die wel degelijk wisten hoe hun “Thunderbirds” eruit zagen!) Dus er is geen twijfel aan dat niemand in 1864 zo’n prachtige imitatie als deze vervalst zou kunnen hebben, laat staan plastics of glasvezel had kunnen gebruiken om zo’n echte foto als deze te produceren! Zelfs de Haxan producenten konden het niet voor elkaar krijgen in 1998, om een half-fatsoenlijk uitziende vervalsing te maken. Hun pterosaurier ziet eruit als een slappe plastic zak!

Omdat deze historische foto omstreeks 1960 in een boek gepubliceerd was, zoals getuigen bevestigden, sinds dit artikel kunnen de dwarsliggers nu alleen nog maar in de tegenaanval gaan met iets in de volgende trand:  [NB: De volgende woorden zijn niet echt! :) ]

“Deze originele sepia foto is een vervalsing, die vóór de jaren ’60 gepubliceerd werd door een samenzwering van Fundamentalistische Creationistische Christenen die Evolutie trachtten te diskrediteren. Zij schiepen een reusachtige anatomisch volledig correcte Pteranodon, die hoogstwaarschijnlijk uit hout werd gesneden, zij het met anatomisch onbekende kano-stijl vleugel-einden. (waarschijnlijk door nalatigheid) Vervolgens, huurden deze godsdienstige fanatici Amerikaanse acteurs gekleed in correcte Federale Burgeroorlog uniformen, kepis, messing gespen, zij-tassen, waterflessen, kruithoornen, lieten typische baarden en snorren van die tijd groeien, gewapend met de juiste bajonet geweren. Vervolgens werd de volledige scène opgevoerd en gefotografeerd in een open plek in een of ander bos. Daarna drukten deze religionisten deze vervalsing op oud sepia-gekleurd papier, dat zij van krassen en vouwen voorzagen, en bleekten zelfs sommige vlekken onder intens geconcentreerd licht, waarna zij vervolgens er enkele kanten van afscheurden! En voilá: Een valse foto van een vervalse Pteranodon waarmee zij trachten onze tientallen miljoen jaar oude ware menselijk evolutie ontstaans Genesis te diskrediteren, plus onze 65 miljoen jaar oude uitstervings geschiedenis van onze dinosaurussen.
Na de publikatie in het boek hielden zij de foto geheim voor meer dan dertig jaar, waarna deze religieuze fundamentalisten uiteindelijk een kopietje heimelijk op het internet zetten, in het begin der jaren negentig! Jawel hoor! Dat is duidelijk hoe het gebeurde! Zeker weten!” :)

Dit zou niet erg geloofwaardig klinken, om de eenvoudige reden dat in de jaren ’50 er nog nauwelijks hardcore “Creationisten” waren, laat staan zulke gewetenloze, militante exemplaren die zelfs zulk on-Christelijke dingen zouden uitvoeren als bedriegen, liegen, en samenzweren om “een valse dinosaurus na te maken om evolutie aan te vallen!” Het was slechts sinds het midden der jaren ’60 dat “Jonge Aarde Creationisten” het onderwijs van Wetenschappelijk Creationisme begonnen te bevorderen door Zondvloed Geologie te gebruiken.

In Amerika tijdens de jaren ’50, was kauwgom eten de grootste zonde in school, en Evolutie was zelfs nog niet erg wijdverspreid in middelbare scholen. Het zogenaamde “Blue Book” van de “nieuwe biologie” werd precies tijdens de 60-er jaren onder de radar binnen geschoven, en afgezien van enkele zeldzame individuen, was de meerderheid van Christenen zich zelfs nauwelijks bewust van de onderhandse aanval op de waarachtigheid van de Bijbel, of bewust van het feit dat dinosaurussen en “legendarische” draken één en het zelfde ding waren! En dus zou zo’n rare aanklacht zeer weinig opgang doen. Behalve dan misschien met intellectueel gestrekte forum-ieten?

HAXAN’s NAMAKERIJ BEWIJST DE AUTHENTICITEIT VAN DE ORIGINELE FOTO!

Tegen de mid 90-er jaren waren “de bestaande machten’ niet in staat meer om deze 1864 Pteranodon foto gewoon te vernietigen, zoals zij klaarblijkelijk wel in staat waren om de meeste exemplaren van het oorspronkelijke boek uit de geschiedenis te verwijderen, en uit circulatie, en uit de door hen beheerste bibliotheken in de V.S., alsmede uit de 2-de hands boekhandels te nemen!  Zij waren echter niet in staat om deze reeds vele malen ge-downloade foto te onderscheppen, die al zoveel schade had aangericht en overvloedige twijfel had gezaaid in hun geliefde Godsdienst-breker mechanisme: De Evolutie Leer. En net als de Matrix film het zo treffend zegt: “De waarheid is beschikbaar, Neo!“  [“The truth is out there, Neo!”]

En dus, in plaats van hem te onderscheppen, grepen zij snel naar een stroman tactiek, om onze rangen tenminste genoeg te kunnen verwarren. Zij vonden bereidwillige dupes in “Haxan Productions“ (“Hexen“ is Duits voor “heksen!“), reeds berucht door het creëren van hun succesvolle hoax, de smakeloze film “Het Blair Heks Project.“ En dus vormden deze nuttige idioten toen een plastieke pterosaur vervalsing en voerden deze gele imitatie foto op in hun TV serie als een “hoax”!

Raad eens, wat voor naam zij deze “Burgeroorlog Pterodactyl Episode“ gaven!? “Try to Coelacanth this!” “Probeer dit maar eens te Coelacanth-en!“
Dat is heel betekenend! De Coelacanth (uitgesproken “Sielakant” in het Engels) werd door hogere evolutionisten aangewezen als een “vroege reeds lang uitgestorven primaat vis”, … totdat… ahum… hij  levend werd ontdekt vanaf de kust van Afrika, en identiek en onveranderd bleek te zijn na al die honderden miljoenen jaren van… “Evolutie!” Begrijpt u de ondertoon van hun episode naam? Zij wisten precies wat voor cover-up zij mee bezig waren!

Zoals eerder vermeld, INDIEN Haxan werkelijk geïnteresseerd was om een winstgevende episode voor hun serie “Freaky Links” te maken, dan hadden zij de originele Sepia Foto moeten gebruiken! Dan zou hun “Levende Burgeroorlog Pterosaur“ aflevering een brullend succes en een goudmijn zijn geweest! Maar dat deden zij niet! Waarom niet in Hemelsnaam? Omdat dat totaal hun doel niet was!

Maar zelfs als zij deze originele Pteranodon foto gebruikt hadden, dan zou het onmiddelijk ongekende globale opstand en geschreeuw ontketend hebben vanuit de “wetenschappelijke wereld” met zulke media krantekoppen als: “Haxan beweert dat Burgeroorlog foto levende dinosaurus toont!!!“ Want dat kon natuurlijk niet!

Haxan zou gesloten zijn! – ALS het ooit zover gekomen was, want de uitvoerende redacteurs van FOX TV zouden die “Freaky Links“ episode in no time ge-canceled hebben, voordat het ooit de TV schermen zou bereiken! Net zo snel als de Globalisten aan alle water-auto’s een snel einde maakten, vóór die ooit in productie kwamen, zoals ze dat deden met het Japanse bedrijf Genepax bijvoorbeeld, of zij met de water-motor uitvinder Stanley Meyer deden, die zij vergiftigden en vermoordden! En geen MS Media haan kraaide er naar!

Het besluit van Haxan om niet de originele foto te gebruiken, maar liever die half-gare valse imitatie te creëren en te verspreiden, toont hun echte bedoeling om de originele sepia foto te diskrediteren en te “debunken.” Indien zij het origineel gebruikt zouden hebben, zouden zij het tegenovergestelde bereikt hebben van waar zij eigenlijk naar streefden, aangezien het de foto wereldberoemd gemaakt zou hebben!

Logisch gezien, was er geen enkele reden voor hun gele vervalsing behalve het ene berekenende doel om de voor hun Evolutie gevaarlijke foto via hun “valse positief te verduisteren“, hetgeen de ware authenticiteit van de originele Pteranodon foto bewijst! Hun rare gedrag verraadde hen. Het toont en bevestigt wat een bedreiging deze gevaarlijke sepia foto vormt voor hun meest grandiose bedrog in de menselijke geschiedenis! De ontmaskering van de valse wetenschap en de valse godsdienst der Evolutie leer!

Hun pogingen om deze Evolutie bedreigende Pteranodon-Foto uit mensenheugenis en geschiedenis te wissen heeft tot dusver behoorlijk succes gehad, vooral als je kijkt naar de gemiddelde Amerikaanse forum-commentaren op deze ware foto, door zulk intellectueel-gestrekte, wannabe crypto-zoologen, die zich ontpoppen als non-discriminerende, verwarde, ge-hersenspoelde “deskundigen”, voorbeelden van dumbed-down, Amerikaanse non-intelligentsia.
Hier twee voorbeelden van ge-disinformeerde dupes:

Zij noemen een pteranodon een “pterodactyl”, en als ware media-papegaaien verwerpen zij de Sepia Foto als “Photoshop bij uitstek!” Het geeft allemaal niets dat noch Photoshop noch PC-s in de 60-er jaren niet eens bestonden, nog uitgevonden waren, toen deze foto gepubliceerd werd.

Dit forum vergelijkt de echt originele sepia met een ware vervalsing en  ge-Photoshopte Dino creatie:

Volgens de uitdrukking, “Geef de Duivel genoeg touw en hij zal zichzelve hangen”, is de waarheid er nu uit. Ik hoop alleen maar dat genoeg mensen dit zullen zien en het woord zullen verspreiden en naar dit artikel linken zullen, (alstublieft!) om te bewijzen hoe de seculaire elite van de humanistische Nieuwe Wereld Orde niet alleen water-motor uitvinders intimideert en vermoord om ons te beheersen, maar net zo waakzaam is om elk en al het bewijsmateriaal te onderdrukken dat toont dat de Evolutie leer grof wetenschappelijke bedrog is!
De keizer is uiteindelijk toch naakt.

Crypto Evolutionist Gate Keeper Loren Coleman

Loren Coleman’s website toont de valse Ptero en de valse gele foto, maar laat de ware sepia foto weg.

Een ander markant aspect van deze gehele saga is het volgende!
Het valse model van de valse foto, werd opgekocht door “geëerbiedigde” Evolutionistische crypto-zooloog, Loren Coleman! Deze man – of zullen wij hem poort bewaarder noemen? – toont het breed op zijn website, zonder twijfel als een sterke verklaring in de richting van zijn forumkoor.

Maar Coleman maakt zich ook schuldig aan het “debunken” van de Stroman, de valse gele foto als de “valse pterodactyl van de Burgeroorlog!
Zelfs Coleman schijnt niet de “ware McCoy” te willen tonen.“ Waarom verduisteren al deze praathoofden de ware originele foto?

Het zet vragen bij “eerbiedigwaardige“ Loren Coleman. Als zijn bedoeling ookdebunk de Burgeroorlog pterodactyl“ is, dan zal hij natuurlijk ook de sepia foto uitwissen! En dat doet hij dan ook! Hij laat die foto grotendeels weg, en laat hem alleen maar zien samen met andere meer “twijfelachtige, makkelijk bestrijdbare” pterosaur foto’s `die niet zo duidelijk als de sepia zijn.

Coleman verduistert de originele ware foto

Hij zal waarschijnlijk óf dit artikel negeren [update: dat deed hij tot zoverre!] of een lamme rationalisatie posten, of de legitimiteit van de “Creationistische” sepia foto aanvallen.“ En ik ben zelfs niet eens een “Creationist!“ Ik probeer godsdienst niet met wetenschap te mengen. Ik ontdekte alleen maar een rat in de houtstapel. Dat is alles. Naar mijn bescheiden mening, is Loren Coleman een verduisterende evolutionistische gatekeeper!

Voor iedere echte journalist en echte waarheid-zoekers, is het duidelijk wat hier gaande is, hoe deze foto verdoemd, belasterd en “debunked” wordt — Dat handige woordje waar zij zo van houden om op elke oopart van toepassing te brengen, die hun mens-gecentreerde, zelf-gecentreerde, seculair-humanistische filosofie die deze wereld aan het vermoorden is, terwijl we spreken, niet past.

Deze 1864 pteranodon foto is gevaarlijk voor de elite programmering van de massa’s! Het is niet “politiek correct“ noch “kosher” voor deze onzichtbare, heimelijke, psychologische oorlogvoerende Satanische overheden, die ons verwarren en in zo vele zaken bedriegen: Pearl Harbour, JFK, RFK, JFK Jr., Martin Luther King, USS Liberty, de Murray building bom(men), Palestina, 9-11, H1N1, het Antropogene (kunstmatige) Globale Verwarming, hun valse “oorlog tegen Terror”, de “voordelen” van de rampzalige diefstal bij daglicht van de “Bail Out” van de resterende rijkdommen van onze landen, enz.

Zij bestrijden waarheid in al haar vormen. Maar vooral deze foto. Zij letten niet zo erg op de “grassy knoll shooter“, of op de “9-11 truth-ers“, enz. Zij “debunken“ die gewoon in hun media. Maar hun toorn is vooral verwekt en gereserveerd door en voor daad- werkelijk documentair bewijs der meest vervolgde wetenschappelijke historische waarheid; Dinosaurussen in moderne geschiedenis leefden altijd samen met de mens. Pterosaurs in 1864! “Thunderbirds“ (Amerikaans Indiaanse naam voor Pterosaurs) de Afrikaanse “Kongamato“ (zie beeld) die in de 21ste eeuw werden waargenomen, en de “Mokele Mbembe“ sauropods die in Kongo door Afrikaanse inwoners alswel Westerlingen gezien werden.

Maar is geen andere duidelijkere foto als deze sepia Pteranodon foto in omloop, zulk duidelijk bewijsmateriaal, reeds in bestaan voor de dagen van Photoshop. Vergeleken bij de Dino-plus-Mens voet afdrukken, is dit de “real McCoy!“ En iedereen die van waarheid houdt, zelfs al is het aanvankelijk een beetje ongeriefelijk, behoort een goede blik te werpen op deze foto! Waarom? Ik zeg het nogmaals: Omdat hier het grootste documentaire bewijs is, het meest feitelijke historische bewijsmateriaal u ooit hoopt te zien. Bewijsmateriaal van wat?

BEWIJS dat Pterosauriers in leven waren, reproduceerden, en rond vlogen in het midden van de 19de eeuw! En dat is–om het zacht uit te drukken–een zeer storende pin in de ballon van de Evolutionisten! Het stelt de feitelijke “sluitsteen” van hun  officiële moderne Scientisme volledig in vrage!  De veronderstelling, of constructie liever, dat wij, 65 miljoen jaar min 2 miljoen = 63 miljoen jaar na de dinosaurussen “uitstierven”, in Mensen begonnen te evolueren toen wij verondersteld werden ons begin in dit onware “evolutionaire proces” te hebben gemaakt.

NEE Mijnheer! FOUT! Pterosaurs waren rond 1860 nog goed en wel in leven en aan het fokken, en zelfs vandaag worden zij nog af en toe waargenomen in verscheidene plaatsen rond deze sombere Aardkloot, door zowel skeptische mensen alswel mensen die geloven wat ze zien. En wanneer (niet indien) zij in leven zijn, dan betekent dat er zo iets fundamenteel fataal verkeerd is met de “standaard wetenschappelijke ontstaans-theorie (zg.) consensus.“

En dat, lieve lezers, is het énige ding waar de Satanische bestaande machten niet zo dol op zijn, namelijk dat hun gekoesterde hersenspoeling succes-verhaal en campagne van de laatste 150 jaar, en die voor al hun decepties zo fundamenteel is, hetgeen zij “Moderne Wetenschap“ noemen, het afvoergat zou ingaan, vervalst of ondermijnd zou worden, of… perish the thought… verslagen zou worden!

De “Dinosaurussen” of Draken leefden recent met de Mens!

Draken waren/zijn historisch echt, en niet 65 miljoen jaar uitgestorven. En onze wijze, eerbiedigwaardige voorvaders zagen ze en bestreden ze of werden zelfs door hen opgevreten. Zij waren niet achterlijk, zoals de misleidende/en mis-geleidde wetenschappers zich voorstellen. Zij zijn zo negatief tegen vroegere generaties beïnvloed, en beschuldigen hen ervan dat hun geschiedenis “geschreven fictie“ zou zijn, en zij wagen het om hun ware ervaringen “mythen en legenden” te noemen! Hoe arrogant!

NEE! Gij bevooroordeeld massamedia product! Zij moesten met die beesten leven en noemden hen draken, zoals bijna ieder land, cultuur, of ras op deze planeet dat deed! Vooral hier bij ons in China! Wij hebben nog volledige gefossileerde eieren van Dinos/Draken rondliggen. Nog volmaakt en volledig… na 65 miljoen jaar??? Beseft u wel hoe lang dat is? De beenderen van Confucius zijn al stof na bijna 3000 jaar! (Oh ik begrijp het, omdat zij niet gefossileerd waren!? Ah Ya! 65 miljoen jaar verdeeld door 3000? Dat is “alleen maar” 21.666.666 maal 3000 jaar! Alleen maar? NO WAY JOSE!

De psychologische oorlog-voerders en hun rijke commerciele supervisors,  zijn erg trots op hun meest belangrijke (“Bernays“ stijl) brainwashing succes, waarmee zij onze eerbare Christelijke Genesis onttroond  hebben en de consensus der Mensheid van gisteren door hun nieuwe, zogenaamd “wetenschappelijke” ontstaans theorie consensus” vervangen hebben.

Wij hebben allemaal deze dwaze opeenvolging in school geleerd:
“Big Bang! – Nevels – Planeten – Regen op de rotsen–Pri-mordiale Soep -Totstandkoming van [wetenschappelijk fout bewezen!] “Spontane Generatie“ van leven — De eenvoudige [zeer ingewikkelde!] cel  — Amoeba — Vissen — Amphibieen — Reptielen — DINOSAURUSSEN!!! – – Zoogdieren — Primaten/ Apen — DE MENS — Humanisme — de Nieuwe Wereld Orde! – Totalitaire Tyrannie!“

Die laatste twee worden natuurlijk niet als zodanig onderwezen, maar dat is wat zij op het menu voor ons, de massa’s, hebben staan! Terwijl deze eenzame enkele foto hun volledige fabricatie ontkent, omdat deze reusachtige 1864 Pterosaur 100% identiek is met zijn Pterosaur verwanten van “63 miljoen jaar geleden“, wekt het de vraag op, “Zijn zijn overleden Pterosaur familieleden’ skeletten werkelijk miljoenen jaren oud?”

U veronderstelt toch niet dat één eenzaam nablijvende Pterosaurier erin slaagde om alléén 63 miljoen jaar Evolutie te overleven, en in al die tijd geen barst veranderde? Als de 350 miljoen oude één-dags vliegen die in amber druppels werden omsloten, vandaag er nog precies hetzelfde uitzien als hedendaagse een-dags vliegen, geen enkele verandering in al die tijd, dan werkt de Evolutie niet!

Misschien, kan dit éne eenzame beeld, ontdaan van alle Haxan spin en Bernays “ontwerping der toestemming” [engineering of consent!], enkelen der slapende Westerlingen doen ontwaken, en misschien uiteindelijk de gehele bedrogen 21ste eeuw “evolutionaire” generatie der Mensheid uit hun elite-veroorzaakte ‘slaap des doods’ op te wekken! That’ll be the day!

Hoe staat het met U! Kunt U nu deze verdonkeremaande foto goed zien voor wat hij werkelijk is? En waarom de Evolutionisten hem zo haten? Kunt u de meest belegerde foto in de geschiedenis der mensheid definitief zien? Kunt u deze foto aanzien zoals hij werkelijk is? Zonder alle valse godsdienstige media conditionering? Wij hopen het voor U! Uw toekomst hangt er van af!

DOWNLOAD een POWERPOINT over Dinos & draken [link fixed] NAAR UW VRIENDEN TE VERZENDEN! (Engels!)

PS:  Zie in deze video hoe Edward L. Bernays benaderd werd in 1929 door de cigaretten industrie om niet-rokende dames als een nieuw publiek aan te trekken tot kanker-veroorzakende tabak, hoe hij een “Toortsen der Vrijheid“ mars van kust tot kust organiseerde en een hele generatie bedroog!
En wist u ook dat Nat Rockefeller aan Aaron Russo bekende, dat zijn familie de women’s “liberation” opbouwden en sponsorden om de bevolking dubbel te kunnen belasten, en de kinderen in staatsscholen konden onderwerpen aan hun brainwashing, en daardoor de eenheid van de Familie die door God werd verordoneerd te verbreken, en mannen seksueel te frustreren en te bedwingen? Dat is waarom vele vrouwen vandaag als mannen zijn, en families uit elkaar vallen! `Google’ het, als u het niet gelooft! Waarheid is vreemder dan fictie!

BRONNEN:

1. BRON BEELDEN: www.jfkmurdersolved.com op deze website één kan de verklaring van de bekentenis van James Files’ vinden, die in de gevangenis werd geregistreerd waar hij vele jaren incarcerated is geweest.
2. Bron: http://oceansofkansas.com/FieldGuide4.html
3. Bron: http://www.ucmp.berkeley.edu/museum/public/ingensmount.html
4. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Straw_Man Valse positieven in psychologische oorlogvoering: Uitvindend een gefingeerde persona met acties of geloven die dan worden gekritiseerd, implicerend dat de persoon een groep vertegenwoordigt waarvan de spreker kritiek is. Doend het zelfde met een ongewenst voorwerp of een feit, cre?ër een valse voorwerp en een aanval dat voor vals het zijn, het originele voorwerp zullen zullen verduisteren en verduisteren.
5. verduistering (telbaar en uncountable; (uncountable) meervoudsverduisteringen) De handeling of het proces om de waarneming van iets te verduisteren of te verduisteren; het concept het verbergen van de betekenis van een mededeling door het verwarrend te maken en moeilijker te interpreteren.
6. De chromatische aberratie resulteert in de vage kleuring van de rand van een beeld wanneer het witte licht door een lens wordt verzonden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat sommige kleuren van licht, worden gebogen of, meer dan anderen na het overgaan door een lens gebreken. Bijvoorbeeld, wordt het violette licht gebogen meer dan rood en aan een nadruk de lens dan rood meer dichtbij zo gebracht. Geen lens kan ooit van chromatische aberratie vrij zijn.“ Bron: http://www.questia.com/library/encyclopedia/aberration.jsp
7. BRON: Het „blauwe boek“:  BSCS of Blauwe BookAround 1965, BSCS, de Biologische Studies van het Leerplan van Wetenschappen, het Blauwe Boek, kwam uit, wat de bovengenoemde inleiding authored en uitgegeven en geproduceerd door de 70 belangrijke biologische wetenschappers van de natie om als werkboek samen met biologische studies in elke hoge school in de Verenigde Staten worden gebruikt en aan de hoge school en aan hun studenten individueel door miljoenen exemplaren was, gratis verstrekt en betaald door de V.S. Overheid.

(Visited 266 times, 1 visits today)

1 comment for “De Burgeroorlog pterosaur Photo die niemand zien mag! “ – Dit moet u lezen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *