Return of Christ

Nganong adunay mga katalagman?

JesusReturns

   Nganong adunay mga linog, mga tsunami o higanteng mga balod gumikan sa dagkung linog, mga baha, pagbuto sa mga bulkan, kagutom, mga makalilisang nga mga bagyo, epidemya, paghuwaw ug mga grabeng aksidente o disgrasya nga mipatay sa daghang mga …

“The Last 7 Years” -Daniel 9:27-

the-end-is-near

If you’ve been seeing the other videos on the prophecies of Daniel before this, you’ll know that this is essentially the seminal video in the series. This video, based around the last verse in Daniel 9, is focused on the …