Tag Lưu trữ cho lần lên thiên đường

Thoáng của người dân một thiên đường sản trong thể nghiệm cận tử

xem

Hai video về những gì người khác nhau nhìn thấy khi họ chết tạm thời và đã được đưa lên thiên đường. Họ khá nhiều tất cả nhìn thấy những điều tương tự! Thật đáng buồn là một số người chỉ không tin vào những kho báu và những thú vui của Thiên Đàng. Buồn ...