Tag Lưu trữ cho lần lên thiên đường

Thoáng nhân dân một thiên đường thực trong thể nghiệm cận tử

xem

Hai đoạn video về những gì người khác nhìn thấy khi họ chết tạm thời và đã được đưa tới Thiên Đàng. Họ khá nhiều tất cả nhìn thấy những điều tương tự! Thật đáng buồn là một số người chỉ không tin vào những kho báu và niềm vui của Thiên Đàng. Buồn ...