AAN HET GRAF VOORBIJ

Verhaal van een doctor

Dr. Gerard Landry, een Anesthesioloog, werkte 27 jaar lang als een dokter en leed een goed leven als een Christen met een vrouw en drie kinderen, tot aan de tijd van zijn hartaanval op 24 Maart, 1979. De hartaanval resulteerde in een Bijna Dood Ervaring. Hier volgt het verslag:

 [Courtesy and © Copyright www//neardeath.com]

 

"Plotseling, in een flits, kon ik niet meer denken. Om 4:13 pm, werd ik van de lichamelijke wereld getransporteerd, de wereld van het lichaam, naar een geestelijke wereld. Ik wist dat ik in een andere wereld was--een wereld die net zo echt is als deze wereld is voor een ieder die dit leest. Wat ik zag, zag ik met de ogen van de geest, want in die tijd, waren mijn ziel en geest in de hemel. Wanneer je het vless verlaat, wordt je geestelijke waarnemeing heel acuut, omdat het vlees je geestelijke bewustzijn tegenhoudt. Tijdens de dood, wordt je geest bevrijd. Mijn ervaring was bovennatuurlijk, maar desalniettemin echt.

"Het eerste bewustzijn is dat van eeuwigheid... Als we sterven, stopt alles. Het is net als uiteindelijk tot de nanosecond te geraken, waar alle tijd voor ons stopt. Net als een horloge, op dat moment stopt ons lichaam. Maar onze geest en bewustzijn gaan door met leven in een dimensie voorbij aan opeenvolgende tijd. We gaan aan nanoseconden voorbij in een ruimte-tijd maat die we hier op aarde niet kunnen kennen. Ik noem het het eeuwige nu, want zo voelde het voor mij. Het verleden, het nu, en de toekomst gaan allemaal in een over in wat de Schrift eeuwigheid noemt. Euwigheid is de tegenwoordigheid, het nu dat nooit ophoudt.

"Om deze dimensie echt te begrijpen vereist een voeging van de menselijke geest met de Heilige Geest. Als deze connectie tot stand komt, gaan we aan aan kop kennis voorbij naar hart ervaring. Jezus kwam expres om ons dit soort van leven--eeuwig leven--te geven. Hij vertelde ons er over. Hok demonstreerde het. Hij deelde het met ons.

"Toen, alsof ik overal rondom ogen in mijn hoofd had, zag ik heiligen, zielen die in de Hemel waren--menigten. Ze waren ontelbaar. Of er nu millioenen of biljoenen waren, heb ik geen idee van. Zover als het oog reikte waren er mensen van allerlei maten in alle richtingen gekleed in witte gewaden. De mensen waren transparant; Ik kon door ze heen zien. Ze waren achter mij, tegenover me, overal om me heen. Ze "zweefden" op wat scheen te zijn een soort krystallen spiegel of wolk of rook. Het is moeilijk om te deze dingen in aardse termen te beschrijven, maar ik ga proberen om je te laten zien wat mijn geest zag. Elk persoon hield een kroon in zijn of haar hand. De heiligen zeiden, "We waren op je aan 't wachten."

"Ik keek naar mijn lichamm em realiseerde me dat Ik een van hen was. Als je naar jezelf kijkt en dan door jezelf heen kan kijken, dan is dat een behoorlijke ervaring. I zag een vorm van mijn lichaam.

"Vervolgens schenen de wolken zich te scheiden (maar in feite waren het niet echt wolken), en Jezus verscheen. Toen hij verscheen, toonde hij zichzelf aan mij aan het kruis, alsof hij nog steeds in het vlees was, nog steeds met de door spijkers doorboorde handen en voeten, de wond in zijn zijde. Voor mij betekende dat, dat het kruis altijd herinnerd zal zijn in de Hemel en dat de redding die het bracht voor eeuwig is.

"Als ik zou porberen te beschrijven hoe hij er uit zag, de kleur van zijn ogen en alles, dan zouden mijn woorden inadequaat zijn. Het zou net zijn alsof je een plaatje zag en dan proberen te beschrijven heo het was om de persoon te ervaren.

"Toen keek Jezus me aan met een blik vol medeleven, vol van liefde en tedere zorg. Een blik die gelijk was, stel ik me voor, aan de blik die hij gaf aan zijn moeder, Maria, en zijn vriend Johannes terwijl ze in pijn aan de voet van het kruis wachtten. Deze blik was de essentie van liefde. Ik begreep de volheid van de liefde van God op dat moment. Deze blik moet dezelfde zijn geweest die Jezus gaf aan Mattheus zittende aan zijn belasting inners tafel. Jezus stopte waarchijnlijk alleen maar, keek hem aan, en zei: "Volg me."

"Ik zag ook de volmaakte gehoorzaamheid die Jezus voor zijn vader had. Hij gehoorzaamde hem aan het kruis. Hij stierf aan het kruis voor ons omdat hij van zijn Vader hield en omdat hij van ons houdt. In liefde, werd hij onze dienaar. All de dingen die ik in de Bijbel gelezen had werden toen werkelijkheid voor me.

"Jezus sprak met een stem die diezelfde liefde overbracht als zijn blik naar mij--zulke zachtheid en tederheid. Als je maar eenmaal hoort, zal je het nooit vergeten.

"Hij verwelkomde mij met, 'Gerry, mijn vrede zij met je!" - mijn voornaam, en toen 'vrede zij met je'. Hij zei, 'Je bent genezen. Je zal geen pijn voelen. Je zal geen angst hebben. Je zal geen angst of schuld over het verleden hebben. Binnen een week zal je thuis zijn van het ziekenhuis.' Toen Jezus zei, 'Je bent genezen,' dacht ik, Heer, het is prachtig in dit oort. Ik wil hier blijven.

Hij vertelde me ook dat al de gebeden die we die morgen gebeden hadden beantwoord zouden worden, of werden op dat zelfde moment al beantwoord. En hij zei, "Ga en vertel je familie, je vrienden, je gemeente, en iedereen waar je mee in kontakt komt; vertel ze allemaal over mijn liefde. lk wil dat je het evangelie van Johannes zal lezen, de eerste twee brieven van Johannes, en geheel Openbaringen.'

"'Heer,' zei ik, 'waarom wilt U dat ik dat doe?'

"Hij zei: 'Johannes is mijn vriend. Hij weet alles over mijn liefde.'"

"Ik realiseerde me niet volledig wat er aan de hand was -- dat mijn hart 4 minuten lang opgehouden was en dat ik naar het leven werd teruggebracht. Toen de Heer klaar was met me te praten, was ik me bewust dat ik terug was in mijn lichaam. Ik geraakte vervolgens in een diep coma waarin ik niet in staat was te communiceren of een deel van mijn lichaam te bewegen voor meer dan tien uur."

 VOOR MEER
(Niet Christelijke) BIJNA DOOD ERVARINGEN
KLIK OP

 © Site Copyright 1999 PARADISE PRODUCTIONS