De Hemel een Sexy Hemels Paradijs komt er aan! 800 X 600 Tears in Heaven Midi! Vizioenen en Bezoeken Bijna Dood Ervaringen en meer!

Bestaat er werkelijk een Hemel? Is er echt een Hemels Paradijs van troost na dit leven? Is er vrijheid, genot, "bier" of zelfs sex in de Hemel? Kwamen er ooit mensen terug uit het Paradijs? Buiten het lichaam, Bijna Dood Ervaringen & Heilige Schriften komen overeen dat onze overleden geliefden voortleven als wezens van licht in stralende doorschijnende geestes-lichamen in Hemelse gewesten, een gouden kristallen Stad van Licht in eeuwige hemelse heerlijkheid met alwetende 'sexy' engelen. Hoe verhoudt de Hemel zich tot dit leven, het leven na de Dood, leven voor het leven, de Lijkwade van Turijn, de Grote Pyramide, de toekomst van de Wereld? Hoe ziet een hemels Shangrila, Walhalla, Nirvana, Elyseum, of Hof van Eden eruit? Hoe zullen wij eruit zien? Hoe komen we daar?Is het eeuwige leven alleen maar voor religieuze kerkelingen? Ontdek alles wat je ooit over de echte Hemel, het eeuwige bestaan weten wilde, en dat de Hemel eigenlijk alleen maar voor gewone mensen is, zondaars zoals jij en ik!

 

Alle links in deze kolom openen een ander venster. Links op het linker paneel verlaten deze index pagina! (Klik slechts buiten de linker afbeelding om te kunnen scrollen!)
HEMELSE BEZOEKEN:

 • HEMELS GENOT:

 • HEMELSE DOOD:

 • HEMELSE PYRAMIDEN:

 • HEMELSE TROOST:

 • HEMELSE WOORDEN:

 • HEMELSE SCHRIFT:

 • Waar zijn het Tweede & Derde Paradijs? Zijn er nog meer?

  HEAVEN MEANS NO MORE
  death, dying, drownings, pain, thirst, hunger, physical urges, crying, itchiness, discomfort, disease, sneezing, fever, tirednes, physical handicaps, mosquitoes, lice, flees, cockroaches, waspstings, snakebites, poisons, thorns, thistles, poison ivy, nettles, rotteness, decaying, dry brown brittle leaves, dirt, elimination, toilets, teethcleaning, showers, shoeshining, soaps, shampoos, cleaning agents, dishwashing, laundry, machines, debris, dust, brooms, dishtowels, mops, tissues, handkerchiefs, dustpans, ashes, cigarettes, smoke, pollution, stink, blood, sweat, tears, sticky heat, freezing cold, hospitals, drearyness, darkness, dangers, accidents, lightnings, earthquakes, storms, hurricanes, avalanches, tidal waves, firestorms, floods, etc. dangerous wild animals, undertakers, coffins, cemeteries, funerals, churches, water systems, gaspipes, electricity lines, vacuumcleaners, stoves, cars, telephones, televisions, airports, hollywood, compulsary work, government oppression, violence, riots, police, armies, taxes, insurances, politicians, commerce, merchants, bankers, money, malls, shopping, media, weaponry, wars, except spiritually. No more need to talk, breathe, walk, run, sleep, shower, AS ALL WILL BE LIGHT, CLEAN, FRIENDLY, LOVELY, INSTANTLY DRY, TELEPATHIC COMMUNICATION, INSTANT TRANSPORT.

  BEZOEK ONZE POWERPOINT PARADISE SITE

 • VERTALINGEN: English | Deutsch | Japans | Portugees Francais Traduction Software!  HOE DE HEMEL ER UIT ZIET!
  "Imagine there's no Heaven?" Lennon? Ben je gek? Als er geen Hemel zou zijn, waarom leven we dan? Waarom dit Aardse bestaan vergeefs lijden, zonder ook maar een enkel zinnig doel?!"

  De Hemel blijkt niet gebonden te zijn aan tijd of ruimte! Dat wil niet zeggen dat er geen tijd of ruimte is! Maar je bent er niet meer aan gebonden! Mensen die een Bijna Dood Ervaring hadden zagen Hemelse plaatsen met dimensies en een soort van tijd. Als ze ergens anders wilden zijn in deze Hemelse gewesten, waren ze of meteen daar, of vlogen ze er met zelfgewenste snelheid heen! Geen wachten, geen oponthoud, geen beperkingen! "Tijd bestond niet meer!" Ruimte was van geen belang. Maar er was ruimte! Degenen die daar geweest zijn, zagen landschappen, steden en hemelse villas--een plaats om je eigen te noemen--waar ze hun overleden geliefden weer zagen, hun beminde kinderen, ouders, grootouders, vrienden en familie. Ze zagen prachtige velden van fantastisch hemels groen gras, met fantastische muzikale bloemen in voor stervelingen onbekende primaire kleuren! Kristalhelder water dat niet eens nat was! Steden zonder een vuiltje stof, gemaakt van een voor ons onbekend doorzichtig kristalachtig goud, marmeren en juwelen vloeren, vervult met celestiale muziek der spheren, exquisiete kunst en verbazingwekkend handwerk. Ze zagen ongelooflijke architectonische wonderen, bouwwerken gemaakt van onbekende materialen, die, bevrijd van Aardse beperkingen, onze aantrekkingskracht en breekpunten ver te boven gingen. Onze natuurkundige wetten waren volledig overtroffen en aan de kant geveegd door hogere hemelse wetten! Het leek er zelfs op dat de Hemelse realiteit iets is wat je er zelf van maakt. Het was niet allemaal van te voren bepaald, maar je kon zelfs je eigen hemelse dromen tevoorschijn 'toveren' met je eigen kreatieve verbeelding en door persoonlijke krachten van geloof! Open je hart, ziel en verstand wijd, als je de volgende links bezoekt voor gedetaileerde beschrijvingen en persoonlijke ervaringen en geestelijke reizen van mensen naar dat Hemelse Paradijs dat ons te wachten schijnt te staan.


  Bijna Dood Ervarigen onthullen dat er wel degelijk een Hemels Paradijs op ons wacht! Wat zijn Bijna Dood Ervaringen of BDE-s! Lees verbazingwekkende verslagen van allerlei soorten mensen die voor korte tijd stierven en vizioenen hadden van; of beter gezegd, feitelijk hele bezoeken aflegden aan een kristal Gouden Hemelse Stad van Licht en haar stralende doorschijnende inwoners!

  De Hemel of het Paradijs zoals beschreven in de Bijbel blijkt een Kristal Gouden Stad te zijn gebouwd op een vierkant 1500 Romeinse mijlen of 2.200 km lang, breed en... hoog! Het staat beschreven als "tabernakel" (tent) of "Berg des Heeren" "Er zal geen dood meer zijn, evenmin lijden , noch wenen, evenmin zal er geen enkele pijn meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbij gegaan."

  Omdat deze vierkante gouden stad de zelfde hoogte als lengte heeft, moet het of een kubus, of een kegel of een gigantische pyramide zijn. Hoe verhoudt zich de Grote Pyramide in Egypte tot de Hemel, het leven en de toekomst der Wereld? Kom haar geheime symboliek te weten, terwijl het mysterie om deze ongelooflijke struktuur en 7de wonder van de wereld zich onthult in verbazing wekkende Pyramide feiten!

  EEN ADVIES: Deze site zal waarschijnlijk niet met de wettische gezichtspunten van traditioneel sex-phobische religies overeen stemmen, daarom is toegang volledig op eigen risiko! We betreuren het dat klachten niet echt beantwoord kunnen worden. Maar toch veel liefs! De Uitgever

  Er is een eeuwig bestaan na de dood! Het utopische "Walhalla" is niet louter een of ander sprookje door religionisten die bang zijn voor de dood of op te houden te bestaan! Ontdek hoe wij en onze lichamen wellicht zullen zijn in de Hemel, en het toekomstige hemelse Shangrila van het Millennium! Ze zagen doorzichtige geest-vormen en wezens van licht! Zullen we onsterfelijk Hemels vlees, licht en botten hebben? Zullen er hemels eten, hemelse elixers, hemels genot en Hemelse sex in de Hemel zijn? Ik denk van wel! Kunnen de Engelen Sex hebben? Geestelijke Sex? Of ook lichamelijke? Mooie vrouwen, sterke knappe mannen? Hereniging met onze geliefden? Wedden van wel?
  Onderzoek nieuwe geestelijke dimensies! Is er grotere wetenschap dan wat de 5 zintuigen verklappen over dit kleine balletje--onze Aarde--in het on-eindige heelal en ruimte van niets, het E=MC² Universum? Onderzoek Heilige Schriften over Hemelse locaties! Waar zijn het Eerste en Tweede Paradijs! Was er een Paradijs onder de Aarde? Is er een Derde Hemel in de Ruimte? Bekijk Hemelse Kunst over de Stad Nieuw Jeruzalem!

  Bezoek POWERPOINTPARADISE.COM
  English Version!  LAATSTE SITE UPDATE MARCH 25, 2007


  Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen? Is er
  leven voor het leven? Hoe we via Reincarnatie "Paradise Lost" of Nirvana 'regainen' kunnen? Wat voor enorm effect zal de komende Opstanding van de Bruid van Christus hebben op overledenen van de laatste 2000 jaar en hun doorzichtige geestelijke lichamen? Is de Lijkwade van Turijn bewijs van een Hemelse Opstanding?
  Is er leven na de dood? Wat gebeurt er als we sterven? Vrede, vreugde, waarheid, schoonheid, licht, liefde, harmonie? Vervulling? Kwamen mensen echt terug van de dood? En zo ja, waarom verliezen ze hun angst voor de dood en wat vertelden zij over het leven na het leven? Eeuwig leven? Geestelijke overleving? Check out de meest omvangrijke collectie van Hemelse Woorden, Citaten over de Hemel van bekende en onbekende auteurs over onderwerpen zoals het Hemelse leven, Paradijs, Utopia, de 5de Dimensie, de Hof van Eden, Shangrila, het leven na het leven! Ook verassende en sobere "Beroemde Laatste Woorden" van beroemde en beruchte mensen, alsmede bizarre Anecdotes, Hemelse verhalen, Gedichten van Hoop & Troost. Interessante Links en hemelse moppen! Is onze Maan Hol? En hoe staat het met de Hel? Werd Hades al eens ontdekt? Gratis Hemelse Liedjes MP3 pagina in aanbouw.

  Bedankt voor je bezoek! Bookmark deze pagina en kom snel terug!
  Tenzij je ALLES gelezen hebt?
  ZIE ALLE LINKS EN PAGINAS IN SITE KAART

  CLICK FOR INDEX
  BEZOEK ONZE INDEX

  ©Copyright "PARADISE PRODUCTIONS"

  VERTEL ANDEREN OVER DEZE HEMELSE SITE!"

   

  DON'T FAIL YOURSELF BY FAILING TO VISIT OUR OTHER STARGAZERS SITES
  The Official Stargazers Info Ring Home page! Heaven a Heavenly Pleasure Paradise with Sexy Angels Who for Heaven's Sake thought up something as crazy and as nice and Heavenly as SEX? All about the Imminnent Golden Age of the 7th Millennium! Tru(e)man was braver than you think or are! Are you on Big Brothers camera all day??